Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Sosiaaliturva

Lapsi ja nainen rannalla.Keliakiaa sairastaville yli 16-vuotiaille aikuisille ei tällä hetkellä ole ruokavaliohoidon aiheuttamiin kustannuksiin kohdennettua tukea. Kelan maksama ruokavaliokorvaus lakkautettiin 1.1.2016 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä osana valtion säästötoimenpiteitä. Alle 16-vuotiaat keliaakikot saavat kuitenkin edelleen vammaistukea Kelasta.

Keliakian perusteella voidaan myöntää myös harkinnanvaraista toimeentulotukea, ja sairauden aiheuttamat kustannukset kelpaavat perusteeksi verovähennykselle.

Keliakialiitto tekee aktiivisesti töitä sen eteen, että keliakiakorvaus saataisiin kaikille keliakiaa sairastaville. 

 

 

Kelalta tukea lapselle

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Jos lapsella on asianmukaisesti diagnosoitu keliakia tai ihokeliakia, hänellä on oikeus perusvammaistukeen 16-vuotiaaksi asti. Perusvammaistuki on suuruudeltaan 102,85 euroa kuukaudessa (2023), ja se on sidottu kansaneläkeindeksiin.

Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään rasituksen ja sidonnaisuuden mukaan.  Jos siis lapsella on todettu keliakian lisäksi myös muita sairauksia, esimerkiksi diabetes, ne voivat nostaa myönnettävän tuen määrää. Lapsen vammaistuella on tarkoitus tukea pitkäaikaisesti sairaiden ja vammaisten alle 16-vuotiaiden lasten hoitoa.

Alle 16-vuotiaan vammaistukea voi hakea Kelan hakulomakkeella EV 258. Hakemukseen täytyy liittää lääkärinlausunto C.

Keliakia voi oikeuttaa verovähennykseen

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Verottajalta voi hakea veronmaksukyvyn alentumisvähennystä. Se voidaan myöntää verovelvolliselle, kun hänen veronmaksukykynsä on erityisestä syystä oleellisesti alentunut.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen myöntämiseen vaikuttavat verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varallisuus. Myöntäminen edellyttää erityistä syytä kuten sairaus, elatusvelvollisuus tai työttömyys. Vähennystä ei voida ottaa huomioon verokortissa, koska vähennyksen myöntämiseen vaikuttavat koko vuoden toteutuneet tulot, myös puolison tuloilla on vaikusta. Vähennystä voit hakea siis vasta veroilmoitusta antaessasi.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi hakea myös pelkästään suurien sairauskulujen takia takautuvasti veroilmoituksessa. Pelkästään suurten sairauskulujen perusteella myönnettävä veronmaksukyvyn alentumisvähennys edellyttää, että verovelvollisen ja hänen perheenjäsentensä sairauskulujen määrä on vähintään 700 euroa vuodessa ja samalla vähintään 10 % verovelvollisen pääoma- ja ansiotuloista.

Vuonna 2022 keliakian hoitoon määrätty gluteeniton ruokavalio aiheutti ylimääräisiä kustannuksia 58 euroa kuukaudessa, yhteensä yli 700 euroa vuoden aikana. Vähennykset tehdään sekä valtion että kunnallisverotuksessa. Myöntämiseen vaikuttavat tässäkin tapauksessa verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varallisuus.

Verottaja pyytää lisäselvityksiä tarvittaessa esim. lääkärin todistusta ja kuitteja esitetyistä kuluista.

Tulosta: 

Selvitys keliaakikon gluteenittoman ruokavalion aiheuttamista lisäkustannuksista (PDF).

Selvitys tehty on vuonna 2022. Aiemman hintaselvityksen saat pyytämällä osoitteesta info@keliakialiitto.fi.

Täydentävää toimeentulotukea keliakian perusteella

Keliakian hoidon aiheuttamat kustannukset voidaan huomioida täydentävässä toimeentulotuessa. Täydentävä toimeentulotuki on kuitenkin harkinnan varaista ja toistaiseksi onkin riippuunut kunnasta, onko tukea myönnetty keliaakikoille vai ei.

Ennen täydentävän toimeentulotuen hakemista on haettava perustoimeentulotukea Kelasta. Samassa hakemuksessa voi hakea tukea myös keliakian hoidon aiheuttamiin kustannuksiin (täydentävä toimeentulotuki) ja pyytää Kelaa siirtämään hakemus jatkokäsittelyä varten sosiaalitoimistoon.

Täydentävän toimeentulotuen myöntämisedellytyksistä voi kysyä oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Tarvitsetko apua ja neuvontaa?

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalilainsäädännön soveltamisessa, auttaa muutoksenhaussa sekä tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu myös avustaminen muistutuksen laatimisessa, jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun. Jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies, joka voi olla myös yhteinen useamman kunnan kesken. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saa kunnasta.