Liittohallitus

Liittohallitus on Keliakialiiton ylin valmisteleva ja toimeenpaneva elin, joka kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa. Siihen kuuluu liittokokouksen valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 8 muuta varsinaista jäsentä ja neljä yleisvarajäsentä. Toiminnanjohtaja esittelee käsiteltävät asiat ja toimii kokouksen sihteerinä.

Liittohallituksen apuna toimii työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella asioita liittohallitukselle.

 

Liittohallituksen jäsenet 2019

Keliakialiiton puheenjohtajana toimii Sari Tanus Tampereelta. Varapuheenjohtaja on Annikki Soudunsaari Helsingistä.

 

Varsinainen jäsen


Aino Lehtonen, Huittinen


Johanna Niemelä, Helsinki


Jarmo Rakkolainen, Mynämäki


Pia Rihu, Asikkala


Elina Järvelä-Reijonen, Kuopio


Soile Kela, Hämeenlinna


Tauno Siltanen, Tampere


Päivi Valkeinen, Varkaus


Yleisvarajäsen


Sari Hautamäki, Isokoski


Veikko Hillilä, Kokkola


Tapio Höykinpuro, Alajärvi


Maarit Tellikka, Äänekoski

 

Mitä liittohallitus tekee?

Liittohallituksen tehtävänä on:

  • Edustaa liittoa
  • Panna täytäntöön liittokokouksen päätökset
  • Kehittää liiton toimintalinjoja ja strategioita
  • Määritellä toiminnan painopisteet ja tärkeysjärjestys
  • Valvoa liiton varojen ja omaisuuden hoitoa
  • Esittää liittokokoukselle toimintaa ja taloutta koskevat asiakirjat
  • Valita liiton toimihenkilöt
  • Päättää jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta ulkopuolisille