Haluatko kokemuskouluttajaksi?

Onko mielestäsi kokemustiedon välittäminen ammattilaisille tärkeää? Oletko rohkea tarinankertoja? Voisiko sinusta tulla kokemuskouluttaja?

Keliakialiiton kokemuskouluttajana toimivat henkilöt sairastavat itse keliakiaa tai ihokeliakiaa. Myös keliakiaa sairastavan läheinen ihminen voi toimia kokemuskouluttajana. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kokemuskouluttaja on tehtäväänsä koulutettu henkilö, joka välittää omakohtaisen tarinansa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ravitsemisalan opiskelijoille tai jo työelämässä toimiville ammattilaisille.

Miten pääsen kokemuskouluttajaksi?

Keliakialiiton kokemuskouluttajaksi pätevöidytään osallistumalla kokemuskouluttajien peruskoulutukseen.

Kokemuskouluttajaksi hakeutuvalta odotetaan, että hän on sinut oman elämäntilanteensa kanssa, hänen sairastumisestaan on kulunut vähintään kolme vuotta ja hän sitoutuu toimimaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Lisäksi odotetaan, että uusi kokemuskouluttaja perehtyy oman taustajärjestönsä toimintaan ja pitää sitä koskevat tietonsa ajan tasalla.

Tehtävään saa koulutuksen

Keliakialiitto toteuttaa kokemuskouluttajan peruskoulutuksia yhteistyössä Kokemustoimintaverkoston kanssa eri puolilla Suomea. Tulevista koulutuksista kerrotaan liiton eri viestintäkanavissa. Peruskoulutuksen lisäksi Keliakialiitto järjestää kokemuskouluttajilleen myös muuta koulutusta ja toimintaa.

Keliakialiitto vastaa siitä, että sen omat kokemuskouluttajat soveltuvat tehtävään. Kaikki koulutukseen hakeutuneet haastatellaan, ja kokemuskouluttajista pidetään kokemustoimijarekisteriä.

Lisätietoja Keliakialiiton kokemustoiminnasta:  Minnaleena Ollanketo, 03 2541 380 tai minna.ollanketo@keliakialiitto.fi

Kokemuskouluttaja

  • Pitää omaan kokemustietoonsa perustuvia puheenvuoroja
  • Osallistuu monella tapaa ammattilaisten koulutukseen
  • Toimii erilaisissa työryhmissä potilasedustajana