Vapaaehtoisten koulutukset

Keliakialiitto järjestää vapaaehtoisilleen ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille vuosittain useita kursseja ja koulutustapahtumia. Tällä sivulla voit tutustua vapaaehtoisille suunnattuun koulutustarjontaamme.

(Huomaathan, että Keliakialiiton järjestämät sopeutumisvalmennuskurssit eivät ole täällä, vaan löytyvät Sopeutumisvalmennuskurssit -välilehdeltä).

Mikäli et ole vielä mukana vapaaehtoistoiminnassamme, voit aloittaa Askeleet vapaaehtoisuuteen -verkkokurssista (järjestetään vuosittain syksyisin) tai ottaa suoraan yhteyttä paikalliseen keliakiayhdistykseesi ja lähteä sitä kautta mukaan toimintaan!

Tarjolla laaja kattaus kursseja, koulutustapahtumia ja webinaareja

Vapaaehtoisten webinaarit. Kerran kuussa (pl. kesä-elokuu) järjestettävissä webinaareissa esitellään ajankohtaisia aiheita tai käydään läpi vapaaehtoisten toivomia asioita. Syksyn 2019 webinaariohjelman löydät alempaa. 

(Nämä webinaarit on suunnattu keliakiayhteisön vapaaehtoisille. Koko jäsenistölle suunnatut keliakiaa ja ruokavaliota käsittelevät Keliakialiiton webinaarit löydät webinaarit-välilehdeltä)

G-Fest – voimaa keliakiayhteisön vapaaehtoisille. Kaikille keliakiayhteisön vapaaehtoisille suunnattu viikonlopun mittainen koulutustapahtuma. Tapahtuma järjestettiin vuonna 2019 ensimmäisen kerran. Lisätiedot ensi vuoden tapahtumasta julkaistaan alkuvuonna 2020.

Askeleet vapaaehtoisuuteen -verkkokurssi uusille vapaaehtoisille suunnattu perehdytyskoulutus keliakiayhteisön toiminnasta syys-lokakuussa 2019 ( verkkokurssi, lisätietoja alempana).

Tapahtumajärjestämisen ABC. Keliakiayhteisön vapaaehtoisille suunnattu koulutus tapahtumajärjestämisestä (koulutuskiertue järjestetään loppuvuodesta 2019, lisätietoja alempana).

Viestiä kuuluviin. Keliakiayhteisön vapaaehtoisille suunnattu verkkokurssi viestinnästä alkaa 28.10.2019. (lisätietoja alempana)

Digityökalut keliakiayhteisössä. Keliakiayhteisön vapaaehtoisille suunnattu verkkokurssi (alkuvuodesta 2020, lisätietoja tulossa loppuvuonna 2019).

Vapaaehtoisten johtaminen ja koordinointi. Keliakiayhteisön koordinoinnista ja johtamisesta kiinnostuneille vapaaehtoisille suunnattu verkkokurssi (tulossa keväällä 2020).

Yhteistyössä 

Vapaaehtoisten webinaarit - Neuvontaa ja vinkkejä keliakiayhteisön aktiiveille 

Webinaareihin tulee ilmoittautua verkkolomakkeen (webropol) kautta klikkaamalla webinaarikuvauksen alla olevaa ilmoittautumislinkkiä. Ilmoittautuminen aukeaa viimeistään 2 viikkoa ennen webinaaria.  

Syyskuu: Keliakialiiton palvelut yhdistyksille  

torstai 19.9. klo 17:30  

Webinaarissa esittelemme Keliakialiiton palvelut yhdistyksille uudistusten jälkeen. Webinaarin loppuun on varattu aikaa kysymyksille. 

Ilmoittautuminen on päättynyt

 

Lokakuu: Mikä houkuttelee uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan?  

torstai 10.10. klo 17:30  

Webinaarissa käymme läpi yhdistysten esittämää kysymystä: Miten saamme houkuteltua uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan? Luvassa vinkkejä ja halutessasi voit jakaa myös omat onnistuneet kokemuksesi!  

Ilmoittautuminen on päättynyt

 

Marraskuu: Digityökalut keliakiayhteisössä  

keskiviikko 13.11. klo 17:30 

Keliakialiitolta löytyy nykyään monia digipalveluita, joita myös yhdistykset voivat hyödyntää. Webinaarissa esitellään mm. Vapaaehtoisten tietolaari, juttutupa ja tapahtumakalenteri.  

Ilmoittautuminen on päättynyt 

 

Joulukuu: Tervetuloa mukaan keliakiayhdistykseen!  

keskiviikko 4.12. klo 17:30   

Uusille toimijoille suunnattu webinaari, jossa esitellään Keliakialiiton toiminta pähkinänkuoressa. Webinaarin loppuun on varattu aikaa kysymyksille. 

Ilmoittautuminen on päättynyt

 

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja johtaminen

Kiinnostaako sinua vapaaehtoisten innostaminen, tukeminen ja ohjaaminen? 

Haluaisitko tietää miten saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan? 

Haluaisitko jakaa kokemuksia muiden vapaaehtoisten kanssa? 

Tiedätkö miten pitää huolta omasta hyvinvoinnistasi? 

 

Esimerkiksi näihin aiheisiin pääset perehtymään Keliakialiiton järjestämällä Vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja johtaminen -verkkokurssilla.  

Missä? Verkossa – voit osallistua omalla tietokoneellasi asuinpaikasta riippumatta! 

Milloin? 13.1. ─5.4.2020 

Kenelle? Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan koordinointi- ja organisointitehtävissä toimivat tai näistä tehtävistä kiinnostuneet, esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan vastaavat, hallituksen jäsenet, puheenjohtajat, varapuheenjohtajat. 

Mitä? Kurssilla opitaan vapaaehtoisten erilaisista motivaatiotekijöistä ja innostamisen tavoista, mielekkään ja sopivan tehtävän löytämisestä vapaaehtoiselle, tehtävien ja vastuiden jakamisesta sekä ohjataan oman toiminnan arviointiin ja arviointiedon käyttämiseen yhdistyksen toiminnassa.  

Miten? Kyseessä on 12 viikon mittainen verkkokurssi, jossa keskitytään viikoittain eri teemoihin. Kurssi koostuu virtuaaliopetuksesta, itseopiskelumateriaalista sekä yhteistoiminnallisista että itsenäisistä oppimistehtävistä. Virtuaaliopetuskertoja on neljä ja ne järjestetään torstaina 16.1. klo 17:30−18:30, torstaina 6.2. klo 17:30−19:00, tiistaina 17.3. klo 17:30−19:00 sekä torstaina 2.4. klo 17:30−19:00.  

Ilmoittaudu! Klikkaa itsesi ilmoittautumislomakkeelle, joka sisältää ennakkokyselyn. Ilmoittautumisaika päättyy 8.1.2020. 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Kurssin laajuus vastaa kahta opintopistettä. Osallistujat saavat kurssisuorituksesta todistuksen. 

Kurssille otetaan korkeintaan 35 osallistujaa.

 

Lisätietoja saa kurssin vetäjiltä: 

Marjo Aspegren 

Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija 

marjo.aspegren@keliakialiitto.fi, p. 03 254 1320 

ja 

Minnaleena Ollanketo 

Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija 

minna.ollanketo@keliakialiitto.fi , p. 03 254 1380 

Viestiä kuuluviin

Haluaisitko kehittää yhdistyksesi viestintää? Haluaisitko tavoittaa yhdistyksesi jäsenet paremmin? Haluaisitko ottaa käyttöön uusia viestintäkanavia? Haluaisitko saada lisää näkyvyyttä yhdistyksen Facebook-sivulle? 

Esimerkiksi näihin aiheisiin tarjoillaan vinkkejä ja ideoita Keliakialiiton Viestiä kuuluviin -verkkokurssilla syksyllä 2019. Kurssi on suunnattu yhdistysten viestintää tekeville sekä kaikille viestinnästä kiinnostuneille keliakiayhteisön vapaaehtoisille. 

Missä? Verkossa – voit osallistua omalla tietokoneellasi asuinpaikasta riippumatta! 

Milloin? 28.10.-5.12.2019 (6 viikkoa) 

Kenelle? Viestintää tekevät sekä viestinnästä kiinnostuneet keliakiayhteisön vapaaehtoiset. 

Mitä? Kurssin aikana käydään läpi viestinnän periaatteita, viestintäkanavia, viestinnän tavoittavuutta, sosiaalisen median viestintää ja viestinnän suunnittelua.  

Miten? Kyseessä on ohjattu verkkokurssi, jossa keskitytään viikoittain eri teemoihin. Kurssi koostuu luennoista, virtuaaliopetuksesta, itseopiskeltavasta materiaalista ja tehtävistä. Virtuaaliopetuskerrat järjestetään (tiistaina 12.11. Klo 17:30-19 sekä tiistaina 3.12. klo 17:30-18:30). Kurssi toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa ja osallistujat saavat kurssista yhden opintopisteen. 

Ilmoittaudu mukaan! Klikkaa itsesi ilmoittaumislomakkeelle (Ilmoittautuminen on auki 23.10. asti)

Viestiä kuuluviin on kuuden viikon verkkokurssi (28.10.-5.12.), jolla käydään läpi keliakiayhteisön vapaaehtoistoimintaan liittyvää viestintää erityisesti yhdistysviestinnän näkökulmasta. Kurssilla opit muun muassa:  

  • Miksi viestintä on tärkeää ja mitä viestiessä kannattaa ottaa huomioon 
  • Miten tehdään viestintäsuunnitelma 

  • Minkälaisia viestintäkanavia yhdistykset voivat hyödyntää 2020-luvulla  

  • Miten tavoittaa erilaiset kohderyhmät 

Kurssi on suunnattu kaikille keliakiayhteisön vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita viestinnästä. Joka viikolla keskitytään erityisesti johonkin teemaan ja opiskellaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Lisäksi osallistujat laativat pari-/ tai ryhmätyönä viestintäsuunnitelman. Kurssin vetäjät neuvovat osallistujia suunnitelmien teossa ja antavat palautetta kurssin aikana. 

 

Kurssin osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen osallistuja…  

… osaa kertoa vaikuttavan viestinnän periaatteet.  

… osaa kertoa eri viestintäkanavien erot ja käyttötarkoituksen.  

… osaa kohdistaa viestintää erilaisille kohderyhmille. 

… osaa laatia viestintäsuunnitelman.   

… osaa valita sopivan viestintätavan tavoitteen mukaan.  

… osaa käyttää eri viestintäkanavia yhdistysviestinnässä.  

Kurssin teemat:

Kurssiviikko 1 - Viestiä kuuluviin: Miten viestin vaikuttavasti?

Kurssiviikko 2 - Moninaiset viestintäkanavat: Miten ja missä tavoitan jäsenet?

Kurssiviikko 3 - Viestinnän mahdollisuudet 2020-luvulla: Miten viestin Somessa?

Kurssiviikko 4 - Keliakialiiton viestintäkanavat ja aikataulut: Milloin kannattaa viestiä?

Kurssiviikko 5 - Viestinnän suunnittelu: Miten suunnittelen viestintää?

Kurssiviikko 6 - Opit käyttöön yhdistyksessä: Mitä kurssista jäi käteen? 

Klikkaa itsesi ilmoittaumislomakkeelle 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa ja se on yhden opintopisteen laajuinen. Osallistujat saavat kurssisuorituksesta todistuksen ja opintopisteiden rekisteröinti tapahtuu Siviksen kautta.  

Kurssille otetaan korkeintaan 30 osallistujaa.  

 

Lisätiedot 

Meri Norola 

Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija 

(03) 254 1319 

meri.norola@keliakialiitto.fi 

 

Askeleet vapaaehtoisuuteen

Kiinnostaako sinua gluteenittomien tapahtumien tai tempausten järjestäminen? Haluaisitko vaikuttaa gluteenittomien tuotteiden ja palveluiden saatavuuteen paikkakunnallasi? Haluaisitko jakaa kokemuksiasi muiden gluteenitonta ruokavaliota noudattavien kanssa? Oletko joskus pohtinut, voisiko vapaaehtoistoiminta olla sinua varten?

Keliakialiitto tarjoaa syksyllä 2019 uusille vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille verkkokurssin, jonka aikana käydään läpi vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia, Keliakialiiton ja keliakiayhdistysten toimintaa, ohjataan tunnistamaan omia vahvuuksia ja löytämään kiinnostavia vapaaehtoisuuden paikkoja.

Missä? Verkossa – voit osallistua omalla tietokoneellasi asuinpaikasta riippumatta!

Milloin? 11.9.-20.10.2019

Kenelle? Vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneet sekä uudet vapaaehtoiset Keliakialiiton ja keliakiayhdistysten toiminnassa.

Mitä? Kurssin aikana käydään läpi vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia, Keliakialiiton ja keliakiayhdistysten toimintaa, ohjataan tunnistamaan omia vahvuuksia ja löytämään kiinnostavia ja itselle sopivia vapaaehtoisuuden paikkoja.

Miten? Kyseessä on ohjattu verkkokurssi. Kurssiin kuuluu viikoittaisia oppimistehtäviä, itsenäistä työskentelyä oppimisalustalla sekä verkon kautta pidettävät virtuaaliopetuskerrat 12.9., 30.9. ja 16.10.. (Opetus aloitetaan aina klo 17:30 ja se kestää 1-2 tuntia). Kurssi toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa ja osallistujat saavat kurssista yhden opintopisteen.

Ilmoittaudu mukaan! Klikkaa itsesi ilmoittaumislomakkeelle (ilmoittautuminen aukeaa 8.8. klo 10).

 

Keliakiayhdistyksistä löytyy monenlaisia toiminnan paikkoja aina vertaistukihenkilötoiminnasta gluteenittomien leivontailtojen järjestämiseen ja yhteisten retkien suunnittelusta yhdistysten hallitustoimiin.

Askeleet vapaaehtoisuuteen-verkkokurssi tarjoaa helpon tavan tutustua vapaaehtoistoimintaan keliakiayhteisön parissa ja lähteä mukaan. Verkkokurssille osallistuminen onnistuu omalla tietokoneella vaikkapa kotisohvalta!

Ilmoittautumisen yhteydessä saat tarkennetun kurssiohjelman. Uudet kurssimateriaalit avautuvat viikoittain kurssialustalla lukuun ottamatta aloitusmateriaaleja, jotka lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla 11.9. Suurimman osan kurssin tehtävistä voit suorittaa itsenäisesti kurssiviikon aikana. Kurssiin sisältyy kolme vuorovaikutteista virtuaaliopetuskertaa, jotka pidetään torstaina 12.9. klo 17:30 – 18:30, maanantaina 30.9. klo 17:30-19:00 sekä keskiviikkona 16.10. klo 17:30-19:00. Toivomme, että osallistujat pääsevät mukaan virtuaaliopetuskerroille edellä mainittuina aikoina. Kysythän tarvittaessa lisätietoja!
 

Kurssin osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen osallistuja…

… osaa valita itselleen sopivan vapaaehtoistehtävän.

… osaa kertoa vapaaehtoisuuden pelisäännöt järjestössä.

… osaa etsiä tukea omaan vapaaehtoistoimintaan.

… tietää keliakiajärjestön toiminnan muodot ja tunnistaa yhteisen tavoitteen.

… tietää perusasiat gluteenittomasta ruokavaliosta.

… osaa käyttää vapaaehtoisille suunnattujen kurssien oppimisalustaa itsenäiseen ja ryhmässä tapahtuvaan opiskeluun.

Klikkaa itsesi ilmoittaumislomakkeelle. (Ilmoittautuminen aukeaa 8.8. klo 10)

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa ja se on yhden opintopisteen laajuinen. Osallistujat saavat kurssisuorituksesta todistuksen ja opintopisteiden rekisteröinti tapahtuu Siviksen kautta. 

Kurssille otetaan korkeintaan 30 osallistujaa. Mikäli halukkaita on enemmän, etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät ole vielä mukana keliakiajärjestön vapaaehtoistoiminnassa sekä alle vuoden vapaaehtoisena toimineet.

Lisätiedot

Meri Norola

Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija

(03) 254 1319

meri.norola@keliakialiitto.fi

Tapahtumajärjestämisen ABC

Miten järjestäisin vetäviä tapahtumia? Miten saan jäsenistön houkuteltua paikalle? Minkälaisia tapahtumia yhdistykseni jäsenet kaipaavat? Mikä olisi mahdollista?   

 

Tapahtumajärjestämisen ABC on kaikille tapahtumajärjestämisestä kiinnostuneille keliakiayhdistysten vapaaehtoisille tarkoitettu koulutus, joka toteutetaan usealla paikkakunnalla syksyn 2019 aikana! Koulutukset järjestetään arki-iltoina.  

 

Milloin? Syksyllä 2019 - katso paikkakuntakohtaiset tiedot koulutuksista alla olevasta taulukosta.  

Kenelle? Vapaaehtoiset keliakiayhdistyksissä. Koulutus antaa eväitä niin kokeneille konkareille kuin vasta-alkajillekin!  

Mitä? Koulutuksen aikana käydään läpi tapahtuman järjestämisen periaatteet keskittyen erityisesti tapahtuman suunnitteluun, uusien tapahtumien ideointiin ja vetävään markkinointiin. Koulutuksessa saat myös perustyökalut tapahtumasuunnitteluun, joiden avulla voit suunnitella yhdistyksesi tulevat tapahtumat sujuvasti.  

Missä? Eri paikkakunnilla. Katso allaoleva taulukko ja kysy lisää yhdistykseltäsi.

Miten? Koulutus kestää noin kolme tuntia ja järjestetään arki-iltana. Koulutus sisältää luennon sekä konkreettista tapahtumasuunnittelua ryhmätyöskentelynä. 

  

Koulutuksen oppimistavoitteet  

Koulutuksen jälkeen osallistuja…  

… osaa suunnitella tapahtuman.  

… osaa toteuttaa tapahtuman.  

Koulutuskiertueen ajankohdat näet taulukosta. Taulukon saa suuremmaksi klikkaamalla kuvaa.

 

Koulutusmateriaalit löytyvät vapaaehtoisten tietolaarista kohdasta "koulutusmateriaalit". Keliakialiitto tarjoaa vuonna 2020 aiheesta laajemman verkkokurssin.  

Lisätiedot

Meri Norola

Vapaaehtoistoiminnan asiantuntija

(03) 254 1319

meri.norola@keliakialiitto.fi

Mikä ihmeen verkkokurssi?

Video "Mikä ihmeen verkkokurssi?" Keliakialiiton vapaaehtoistoiminnan asiantuntija Meri Norola vastaa vapaaehtoisten esittämiin kysymyksiin

 

Keliakialiiton verkkokurssit ovat niin kutsuttuja ohjattuja verkkokursseja. Tämä tarkoittaa, että kurssilla edetään teemoittain viikko kerrallaan ja kurssit järjestetään vain tiettynä ajankohtana (esim. kerran vuodessa). Kurssit toteutetaan itslearning-oppimisalustalla, jonne saat kirjautumisohjeet ja tunnukset kurssin alussa.

Poikkeuksena on keväällä 2020 julkaistava Digityökalut keliakiayhteisössä -verkkokurssi, jonka kaikki materiaalit ovat itsenäisesti opiskeltavia.

Yhden opintopisteen verkkokurssit (esim. Viestiä kuuluviin ja Askeleet vapaaehtoisuuteen) kestävät kuusi viikkoa ja jokaisella viikolla käydään läpi uusi aihe. Kurssiviikon ensimmäisenä päivänä kurssialustalla julkaistaan uuteen teemaan liittyvät materiaalit ja tehtävät. Aloituspäivä vaihtelee kursseittain. Kurssiviikon ensimmäinen päivä voi olla maanantai tai esimerkiksi keskiviikko. Joustavasta suorituksesta voit keskustella kurssivetäjän kanssa.

Materiaalit voivat olla videoluentoja, muita videoita, Power point -esityksiä tai verkkolehden artikkeleita. Kurssin osallistuja voi perehtyä materiaaliin ja tehdä tehtävät haluamanaan ajankohtana ja omassa tahdissaan. Suosituksena kuitenkin on, että kurssin tehtävät käytäisiin läpi kurssiviikon aikana. Tämä johtuu siitä, että kurssit muodostavat oppimispolun, jossa uutta tietoa rakennetaan aiemmin opitun pohjalle.

Kurssiviikon alussa kerrotaan mitä osallistujan tulee tehdä kurssiviikon aikana. Viikoittain kurssin materiaaleihin perehtymiseen ja tehtävien tekemiseen kuluva aika saattaa hieman vaihdella aiheen tai oman nopeuden mukaan. Keskimäärin tehtävien tekemiseen kannattaa varata noin 1 tunti/viikko, mutta jokainen osallistuja määrittää tarvittavan ajan itse. Suurin osa kurssista käydään siis läpi itsenäisesti opiskellen. Tämän lisäksi kurssiin kuuluu yleensä vähintään yksi virtuaaliopetuskerta. 

Virtuaaliopetus poikkeaa perinteisestä luento-opetuksesta siinä, että sen aikana on usein keskustelutehtäviä ja/tai muuta vuorovaikutteista opetusta, jonka vuoksi toivotaan, että kurssin osallistujat pääsisivät osallistumaan opetuskerroille sovittuna ajankohtana. Virtuaaliopetuksen vuorovaikutteisen luonteen vuoksi opetukseen ei voi osallistua jälkikäteen eikä siitä yleensä jaeta tallennetta kurssialustalle, vaan korvaava tehtävä toteutetaan keskustelualustalle lisättävällä tehtävällä.

Kurssiin saattaa sisältyä lisäksi pari- tai ryhmätöitä, jonka sähköiseen toteutukseen saat ohjeet kurssivetäjältä. Työskentelyn yhteisestä ajankohdasta tulee sopia oman parin/ryhmän kanssa (parit/ryhmät jaetaan kurssin vetäjien toimesta).

Kurssin vetäjät antavat osallistujille palautetta ja neuvovat tehtävissä pitkin kurssia. Kurssivetäjät tavoittaa myös koko kurssin ajan kurssialustan kautta viesteillä ja sähköpostilla. Neuvoa saa kysyä ja lisätietoja pyytää aina kun siltä tuntuu.

Tapaamisiin Keliakialiiton vapaaehtoisten verkkokursseilla!