Hallitukselle kirjallinen kysymys keliakiakorvauksesta

Keliakialiiton puheenjohtaja jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen keliakiakorvauksen palauttamisesta. 


Keliakialiiton puheenjohtaja Sari Tanus on jättänyt torstaina 27.6.2019 kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle Matti Vanhaselle. Kysymyksen allekirjoittivat myös eri puolueista olevat 25 kansanedustajaa.

Kirjallisessa kysymyksessä Tanus nostaa esille keliakiakorvauksen palauttamisen ja tilanteen selvittämisen.  

Tanus selventää kysymyksessä autoimmuunisairauksiin kuuluvan keliakian eroa allergiaan sekä keliakiaan liittyvän elinikäisen gluteenittoman ruokavalion ehdottomuutta. Hän korostaa gluteenittoman ruokavaliohoidon 744 euron vuosikustannusta sekä sitä, että keliakiaan ei ole olemassa lääkehoitoa. 

− Keliakian hoitoon määrätty erityisruokavalio tulee rinnastaa säännölliseen lääkehoitoon. Jos keliakiaan olisi lääkehoito, se olisi mitä todennäköisimmin lääkkeiden erityiskorvauksen piirissä, toteaa Tanus. 

Hoitamaton keliakia kallis yhteiskunnalle

Kirjallisessa kysymyksessä tuodaan esille hoitamattoman keliakian kustannukset yhteiskunnalle. Moni keliaakikko tarvitsee yhteiskunnan tukea selvitäkseen kalliin ruokavaliohoidon kustannuksista.

− Hoitamattomana keliakia voi aiheuttaa yhteiskunnalle kalliita ja sairastavalle itselleen raskaita lisäsairauksia, mm. suoliston lymfoomaa (syöpä), osteoporoosia, masennusta, lapsettomuutta ja hampaiden kiillevaurioita. Oikealla hoidolla näitä voidaan ehkäistä, muistuttaa Tanus.  

Korvauksen poistumisella isoja vaikutuksia

Vuoden 2015 loppuun saakka Kela maksoi yli 16 vuotta täyttäneille ruokavaliokorvausta 23,60 euroa kuukaudessa. Vuoden 2016 alussa tuki lakkautettiin.

Keliakialiiton viime vuonna tekemän selvityksen mukaan korvauksen poistuminen on vaikuttanut suuresti keliaakikkojen arjen sujuvuuteen. Kyselyyn vastanneista 71 prosenttia oli sitä mieltä, että hoidon kustannukset vaikuttavat toimeentuloon erittäin paljon tai paljon. Vastaajista 40 prosenttia on joutunut tinkimään ruokaostoksista ja 67 prosenttia myös muista ostoksista.

Keliakialiiton puheenjohtaja Sari Tanus.

Kirjallinen kysymys: Koska selvitys tehdään?

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että keliakiakorvauksen tarpeellisuus selvitetään. Sari Tanus tiedustelee kirjallisessa kysymyksessä, aikooko hallitus ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin keliakian hoidosta aiheutuvan taloudellisen taakan helpottamiseksi ja keliakian lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi. 

Lisäksi hän kysyy, aikooko hallitus lisätä päättäjien oikeaa tietoa ja ymmärrystä keliakiasta autoimmunologisena sairautena ja huonosti hoidetun keliakian aiheuttamista lisäsairauksista. 

Asianomaiselle ministerille vastattavaksi osoitetussa kysymyksessä tiedustellaan, onko hallitus aloittanut jo selvityksen korvauksen tarpeellisuudesta, kuka selvityksen tekee ja milloin tuloksia on odotettavissa.  

Kirjallinen kysymys on luettavissa lähipäivinä Eduskunnan verkkosivuilla.